Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Začínají se plnit Biblická proroctví ?

Proroctví Bible i mnoha proroků se začínají naplňovat

Dnes, 08. 04 2014 dojde k astrologickému úkazu zarovnání planet Marsu, Země a hvězdy Slunce, která se děje pouze jednou za 778 dní. 

Tetráda čtyřech krvavých měsíců, které budou jako astrologické úkazy viditelné na noční obloze, se po zarovnání bude dít ve dnech 15. 4. 2014; 8. 10. 2014;  4. 4. 2015 a poslední krvavý měsíc bude možné spatřit 28. 9. 2015. V průběhu následujícího roku však budou viditelná zatmění Slunce, a to 20. 3. 2015 a následovat bude částečné zatmění Slunce dne 13. 9. 2015. 


O rudých měsíčních zatměních hovoří starozákonní prorok Jóel

O těchto zatměních hovoří starozákonní prorok Jóel, jehož text adresovaný starozákonnímu lidu v obsahuje tři krátké kapitoly, které v původním ( a tedy i současném v hebrejském textu Starého zákona verše 2:28-32, tvoří samostatnou kapitolu třetí. ) O proroku Jóelovi toho není příliš mnoho známo, jisté jsou pouze opět biblická slova, které vykládá jméno Jóel znamená "Jahve je Bůh“ - je tedy možné, že do prorokova jména je zakódováno samo Boží poselství : ještě je čas, bude však mnoho bolesti. Znamení na nebi, podíváme-li se na texty ostatních protoctví, například Proroctví královny Sibyly, Michaldy Sábské o novověku či proroctví Sibylino o letech posledních

Rudá zatmění Měsíce se shodují s významnými židovskými svátky

O zatmění rudých měsíců se lze dočíst z oficiálního webu NASA a nezbývá jen připomenout, že všechna zatmění mají výborné předpoklady pro pozorování v celé Evropě : budou však dokonale viditelná i v Izraeli, a právě Izraele se tato zatmění výrazně týkají. Používáme-li kalendář gregoriánský či kalendář juliánský, nepřípadne nám na rudých zatměních jistě nic zvláštního. Pokud bychom však použili kalendář židovský, vše se ihned začne jevit v novém světle : všechna čtyři rudá zatmění Měsíce spadají na významné židovské svátky, a to dvě zatmění na  židovský svátek Pesach, dvě zatmění budou pozorovatelné na židovský svátek Sukot. 

Nejen tedy podle biblických proroctví dojde k velkým změnám, které budou mít dalekosáhlý dopad na dění v celém současném světě.

Je velmi pozoruhodné, že při každé z posledních třech příležitostí pozorování tetrády, tedy čtyřech po sobě jdoucích zatmění měsíce se shoduje s celosvětově významnými náboženskými událostmi. První tetráda zatmění přichází například v roce 1493, kdy došlo k vyhnání židů ze Španělska a tento stav se projevil v celé Evropě. V té době židovský národ čelil mnoha pogromům, zejména v souvislosti s rozšířením moru „jako židovského jedu“. Podruhé přichází tetráda rocem 1949, kdy došlo k vytvoření státu Izrael, a potřetí jsme se mohli setkat s tetrádou v roce 1967, kdy došlo ( pouze ) k šestidenní válce arabsko-izraelské. Nejen tedy podle biblických proroctví dojde k velkým změnám, které budou mít dalekosáhlý dopad na dění v celém současném světě.

Nekynuté placky jako symbol židovského svátku Pesah

Pesah jako židovský svátek je jedním z nejstarších židovských svátků a je židovským národem slaven na věčnou vzpomínku útěku židovského národa z Egypta, kdy svátek symbolizuje silnou víru židovského národa : v rámci útěku Izraelitů z Egypta kdy neměli čas si připravit chléb z klasického těsta kynutého. V tomto spěchu tedy narychlo upekli chléb, resp. placky z těsta nevykynutého, což v podstatě znamenalo pouze opraženou mouku s vodou. Tyto placky z nekvašeného chleba jsou v mnohých směrech židovského náboženství povoleny, jiné, ba dokonce i méně ortodoxněji orientované směry židovství zakazují všechny moučné pokrmy. 

Symbolika svátku pesah a jeho slavení však překračuje pouze vzpomínkový rámec udržování připomínek 

Symbolika svátku pesah a jeho slavení však překračuje pouze vzpomínkový rámec udržování připomínek cítění jak náboženského a kulturního, ale zejména psychologického, kdy kynutí a „nafukování těsta“ symbolizuje lidskou nadutost, nekvašený maces pak prostotu lidské duše. Urychlený odchod z Egypta odráží samozřejmě hlubokou víru vycházejících a zejména víru ve šťastný konec jejich putování pouští, do které vstoupili vedeni Božím poslem, Mojžíšem. Maces ovšem také symbolizuje prostotu a pokoru, opak přetvářky a „nafoukanosti" kynutého těsta, které symbolizuje jecer hárá, tedy špatný sklon člověka, negativní vlastnosti lidské duše.

Oslava svobody a zamyšlení nad podstatou lidské duše

Každé ze slov maca a chamec se pak skládá ze tří písmen tato liší se nejmenším možným rozdílem – kousíčkem nožičky, jejímž dopsáním se mění hej v chet – i tak malý rozdíl může být mezi pravdou a lží, opravdovostí a falší. Všechny tyto vlastnosti si židé během svátku pesah připomínají nejen v souvislosti s odchodem z Egypta -jarní svátek pesach je rovněž oslavou svobody člověka. Svobodný člověk si rád zpívá a jaro je čas přemýšlení nad novým zrozením. Zpěv tedy má ukázat způsob, jak naložit se získanou svobodou. Sedmý den, poslední den svátku pesach (mimo Izrael poslední dva dny) si židé připomínáme zázrak přechodu přes Rudé moře. 

Rudá zatmění Měsíce souvisejí s mnoha změnami, které se po tetrádě opakují

Svátek sukot, svátek stánků, připomíná východ židovského národa z Egypta. V Tóře se píše, že první den odešli Židé z města Ramses a utábořili se v místě jménem Sukot a až do současnosti si stavbou sukot stánků připomínáme odhodlání zotročeného národa opustit jistoty otroctví v bohaté zemi a vydat se do nejistoty pouště za svobodou. 

Po čtyřech zatměních Měsíce se dějí na planetě pokaždé významné události související s mnoha změnami – jakých změn se dočkáme v roce 2015 se můžeme pro tento okamžik pouze dohadovat.