Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Zákon č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000

Státní a ostatní svátky v České republice

Miloš Zeman prezident České republikyOstatní , tedy tradiční svátky a státní svátky jsou v ČR jsou vždy výrazem charakteru, základů a v neposlední řadě i historických událostí daného státu. Ani Česká republika v tomto ohledu není výjimkou. 

Státní a ostatní svátky v českém kalendáři představují pestrý průřez historií a tradicemi českého státu, a to od vzniku novodobého českého státu, přes Velikonoce, vzpomínku na Jana Husa a příchod slovanských věrozvěstů až po připomenutí událostí 17. listopadu a Vánoc.

Zákon č. 245/2000 Sb. signoval i současný ( 2016 ) prezident České republiky Ing. Miloš Zeman

 Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v současné době stanoví 13 svátků a 6 významných dnů.

Na rozdíl od některých ostatních států (Velká Británie), které mají pohyblivé svátky (tj. připadnou-li na sobotu či neděli, volno se posouvá na nejbližší pracovní den), je v České republice den svátku neměnný. V praxi tak dochází k situaci, kdy i při existenci 13 státních a ostatních svátků připadá na pracovní dny zhruba polovina. Viz například rozvržení svátků v letech 2004 a 2005, kdy na pracovní dny připadá pouze 7 ze zákonem stanovených svátků. Navíc jedním ze svátků je i Velikonoční neděle, tedy svátek, který již ze své podstaty nikdy nepřipadne na pracovní den. Pro doplnění je na tomto místě třeba uvést, že v některých státech (Spolková republika Německo) se pracujícím poskytuje volno i na dny mezi státním svátkem a víkendem. Připadne-li tedy svátek na čtvrtek či úterý, mají pracující volno i v pátek či pondělí.

Zákon č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Změny a doplňky předpisu:

zákonem č. 101/2004 Sb. s účinností dnem vyhlášení (5. března 2004)

zákonem č. 129/2006 Sb. s účinností dnem vyhlášení (14. dubna 2006)

zákonem č. 162/2013 Sb. s účinností dnem 11. srpna 2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Státní svátky

Dny 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu 

8. květen - Den vítězství 

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa 

28. září - Den české státnosti

 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

 a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen "státní svátek"). 

§ 2

Ostatní svátky

Ostatními svátky jsou 1. leden - Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční (dále jen "ostatní svátek"). 

§ 3

Dny pracovního klidu

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu. 

§ 4

Významné dny

Významnými dny České republiky jsou 16. leden - Den památky Jana Palacha, 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského, 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Vyhlazení obce Lidice, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad - Den válečných veteránů (dále jen "významný den").

Významné dny jsou dny pracovními.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.

Zákon č. 56/1975 Sb., kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

Zákon č. 167/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

Zákon č. 218/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.